top of page
  • Kristal

Bütünlük Algısı, Yüksek Düşünceler ve Müzik


Bu dönemde bütünden ayrı bir varlık ve madde olduğumuz algısının üzerine çıkıp, varlığımızın farklı boyutlarına açılıyoruz ve giderek daha fazla bütünlük algısıyla var olmaya başlıyoruz.

Bütünlük ve birlik algısı, yanında gerçek sevgiyi ve sorumluluğu da getirir çünkü kimse diken batmış bir parmağına bu benim değil diyemez çünkü kendi canı acıyordur, parmağın değil. Bu birlik algısı sadece madde boyutunda değil, madde olmayan formlarla da olan bağlantımızı kapsar. Var olan her şey ile bağlantıyı! İşte bu bağ, bu bağlantı hiç bir şeyin kendinden ayrı olmadığını kavrayan insanda otomatik bir sevgi açığa çıkartır. Yüksek düşünceler dediğimiz şey bu bağlantı, bütünlük ve birlik algısı ile gelen sevgi temelli düşüncelerdir. Bu bağlantı kuruldukça otomatik olarak insanlık yeni, daha olumlu ve sevgi dolu bir düşünce sistemine geçiyor. Yüksek düşünceler! Ve bu düşüncelerden oluşan yeni inançlar oluşturuyoruz. Daha çözümcül, daha sevgi dolu, birlik bilincinde ve sonsuza uzayan geniş inançlar. Mesela her şeyin mümkün olduğu inancı gibi. Çünkü bu bağ, bağlantı her şeyin kaynağına kadar uzanıyor ve orada her şey bir tek şey, bir tek öz oluyor.

“Bir tek şey” olduğunu anlayan insan için suçlama, nefret, suçluluk, kıskançlık, mağdurluk, kibir, aşağılama, ötekileştirme vs gibi düşünce ve duygular o birlik bilincide kendiliğinden erir gider çünkü herkes kendi içindedir ve kendi parçasıdır artık, birlikte bir bütün. Diğerini de kendi bedenini de sonsuzluktaki vücudunun bir parçası olarak hisseder çünkü bütün her şey o büyük vücudun bir parçasıdır. Bu durumda birinden nefret ettiğinde kendinden nefret ettiğini görür ve bu durumu yüksek bir algı boyutundan yani birlik algısı boyutundan sevgiyle iyileştirebilir. Biri onu suçladığında kendimi nerede suçluyorum ki bunu görüyorum ya da ben kimi suçluyorum da biri beni suçluyor diye kendi içine dönüp, sorup bu durumu hem içten hem dıştan dönüştürebilir. Suçlama denen şeyin sadece bir tutum, bakış açısı ve sorgulamadan kabul edilmiş ve yerleşmiş bir alışkanlık olduğunu fark eder, artık bu bakış açısını ve tutumu kullanmamaya karar verebilir. Bir kişi, iki kişi derken bir bakarız tüm dünya bu algı boyutundan bakıyor olur. Bu algı boyutu yüksek düşünceleri de getirdiği için artık kimse suçlama tutumunu, bu tür bir bakış açısını kullanmaz olur çünkü zaten kullanışsız olduğu ve gerçek çözümü getirmediği anlaşılmış olur. Yerine çok daha farkındalıklı, çok daha çözümlcül, çok daha sevgi dolu bir tutum seçilmiş ve o kullanılmaya başlanır. Tabi bu durumda suçlayan da suçlanan da olmadığı için zarar da acı da korku da kaygı da beraberinde azalır ve zamanla kaybolur. Bu bütün ağır ve negatif düşüne ve duygular için geçerli. Farkındalık, birlik hissi ve sevgi arttıkça insanlar ağır düşüncelerini, inançlarını gönülden değiştirmek isteyecekler çünkü bu dediğim gibi hem kendisi hem de diğerleri için iyi, hayırlı olan ve gerçekten işe yarayan.


Bizim yaptığımız albümler bu algı boyutunun ürünleri. Bütün için, bütünü kapsayan, şimdi olan sıfır noktasına kapı açan, yüksek düşünce ve bakış açıları tohumları serpen, eskiyi dönüştüren ve belli enerjileri bünyesinde taşıyan.


Müzik duygular oluşturan ve ileten müthiş bir güç. Onunla yüksek düşünce inanç tohumları ekebiliriz, ağır inançları böylelikle silebiliriz. Müzikle kolayca yüksek his aktarımı ve yüklemeleri yapılabilir. Çünkü o kalbe dokunur, bilinçaltı ve üstü kapılarından kolayca geçilmesini sağlar. Bu yüzden müzik. O doğru, yerinde ve bilinçli kullanılırsa insanlığın bu yükseliş dönemine büyük hizmeti olacak. Hem keyifli hem kolay bir şekilde.


Bu kadar kolay ve bir de üstüne eğlenceli bir şeyle bunların  başarılması, zorluğu öven tuttum ve bakış açısını benimseyenler için biraz meydan okuyucu gelecektir :)


Ama öyle evet kolay, eğlenceli ve etkili!

Zaten kolaylık ve eğlence yüksek düşünce kategorisindedir yani yukarıda bahsettiğim "geçiş" de bu yöne doğrudur.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page